$wartosc) { if (!checkField($_GET[$klucz])) {header ("Location: index.php"); exit;} } #przygotowanie zmiennych foreach ($_GET as $klucz => $wartosc) { $link[$klucz] = przygotoj($_GET[$klucz]); } if ($link['kraj']) { if (is_numeric($link['kraj'])) $dodaj = $dodaj.' and offers."countryId"='.$link['kraj'].' '; } if ($link['miejscowosc']) { if (is_numeric($link['miejscowosc'])) $dodaj = $dodaj.' and offers."cityId"='.$link['miejscowosc'].' '; } if ($link['obiekt']) { if (is_numeric($link['obiekt'])) $dodaj = $dodaj.' and offers."cantonmentTypeId"='.$link['obiekt'].' '; } if ($link['dojazd']) { if (is_numeric($link['dojazd'])) $dodaj = $dodaj.' and offers."journeyTypeId"='.$link['dojazd'].' '; } if ($link['typ']) { if (is_numeric($link['typ'])) { $tabela = ', "offerHasOfferType" '; $dodaj = $dodaj.' and "offerHasOfferType"."offerId"=offers."offerId" and "offerHasOfferType"."offerTypeId"='.$link['typ'].' '; } } $naglowek = "Korfu Wakacje w Grecji | Grecja wakacje 2012, lato 2012, wczasy 2012, Grecja, last minute na wczasy Grecja, samolot, wakacje i wycieczki"; $naglowekdes ="Grecja Korfu Wakacje | Grecja last minute wakacje 2012. Tanie hotele w Grecji. Rezerwuj Grecję na wczasy z all inclusive. Wycieczki zagraniczne samolotem, oferta wakacje, lato i wczasy 2012! Oferta wcześnie tanio, rabaty, gratisy i promocje"; $naglowekkey ="grecja kontynentalna, Kreta, Last Minute, wakacje, 2012, wczasy, Kreta, Rodos, tanie last minute, oferty, apartamenty, hotele, na Krecie, Grecja, last minute All Inclusive, wakacje, na Kretę, z allinclusive, wczasy all, oferty na Kretę last minute, wszystko w cenie, oferty lastminute"; include ("layout.php"); ?>

Gdzie chcesz pojechać na urlop do Grecji?
Wybierz Kraj:
Wybierz Miejscowość:
Wybierz rodzaj obiektu:
Wybierz Rodzaj Dojazdu:
Wybierz Typ Oferty:


\''.$dzis.'\' order by termins."dateFrom" asc limit 1) as terminod from offers, cities, countries, "cantonmentTypes", "serviceHasOffers" where offers."isActive"=true and cities."cityId"=offers."cityId" and countries ."countryId"=offers."countryId" and "cantonmentTypes"."cantonmentTypeId"=offers."cantonmentTypeId" '.$dodaj.' and '.$warunek_dod.' order by terminod,cena asc, offers."offerId" desc limit 60 offset '.$granica.' '; $wynik = pg_query($sql); $ilosc = pg_num_rows($wynik); if ($ilosc==0) echo "Nie znaleziono ofert spełniających Twoje kryteria."; for ($i=0;$i<$ilosc;$i++) { $re = pg_fetch_array($wynik); $temp = $i/2; if (is_int($temp)) $back = "#ffffff"; else $back = "#f3f9fe"; $url = tworz_url($re['name'], $re['offerId']); if (!$re['terminod']) { $sql = 'select "dateFrom" from termins where "offerId"='.$re['offerId'].' and "isActive"=true order by "dateFrom" desc limit 1'; $dat = pg_query($sql); $datt = pg_fetch_array($dat); if (!$datt['dateFrom']) $re['terminod'] = "-"; else $re['terminod'] = $datt['dateFrom']; } echo "

".$re['name']."

"; echo "
"; echo "
Obiekt: ".$re['nocleg']."
"; echo "Termin: ".$re['terminod']."
"; echo "
"; echo "
"; echo "
"; $opis = str_replace("
", " ", $re['description']); $opis = str_replace("
", " ", $opis); $opis = strip_tags($opis); $opis = substr($opis, 0, 370); $spacja = explode(" ", $opis); $max = sizeof($spacja); $opis = str_replace($spacja[$max-1], "", $opis); echo "
".$opis."...

"; echo "
".$re['miasto'].", ".$re['kraj']."

"; echo "
"; echo "
"; if ($re['cena']>=1) echo "
cena od
".$re['cena']." PLN

"; else { $sql = 'select price from termins where "offerId"='.$re['offerId'].' and "currencyId"=3 order by price asc limit 1'; $odp = pg_query($sql); $cena_eur = pg_fetch_array($odp); if ($cena_eur['price']) echo "
cena od
".$cena_eur['price']." EUR

"; else echo "
cena od
-

"; } echo "
Zobacz >
"; echo "

"; } if ($strony>1) { echo "|"; $pp = 0; $start = 0; $pp = $page/23; $pp = floor($pp); $start = $page - 11; if ($start<0) $start = 0; if ($page<=9) $plus = 11 - $page; else $plus = 0; $temp = $page + 11 + $plus; if ($temp>$strony) $end = $strony; else $end = $temp; for ($i=$start;$i<$end;$i++) { $j = $i+1; if ($page==$i) echo " [".$j."] |"; else echo " ".$j." |"; } } ?>